Datu drošības

Image

instrukcija

1. Ko nozīmē šī datu drošība?

Šī datu aizsardzība (turpmāk tekstā - Privātuma politika) nosaka ne tikai noteikumus, kuri ir jāievēro visiem interneta mājas lapas https://www.krio.lv  (turpmāk tekstā - Interneta mājas lapa) apmeklētājiem, personām, kas veic aktīvas darbības Veselības centra Krio sociālo tīklu kontos, personām, kuras ir piekritušas saņemt Veselības centra Krio mārketinga materiālus, personām, kuras piedalās Veselības centra Krio pasākumos, bet arī nosaka galvenos personu datu apstrādes noteikumus, kurus jāievēro Klientiem. Tiek uzskatīts, ka Klients iepazīstas un izsaka savu piekrišanu ievērot šo Privātuma politiku, apmeklējot interneta mājas lapu, iegādājoties pakalpojumu, apmeklējot Veselības centra Krio sociālo tīklu kontus, piekrīt saņemt Veselības centra Krio tiešā mārketinga paziņojumus, vēršas saistībā ar darbu Veselības centrā Krio, apmeklē Veselības centra Krio pasākumus. Ja Klients nepiekrīt kādam no Privātuma politikas nosacījumiem, tas zaudē tiesības pieteikties darbam Veselības centrā Krio, veikt aktīvas darbības Veselības centra Krio sociālo tīklu kontos.

2. Par Veselības centra Krio (pārzinis)

SIA KVK Risinājumi, reģ. nr. 40103341762, juridiskā adrese Avotu iela 65-12, Rīga, LV-1009. Veselības centra Krio, reģ. nr. 40103341762, faktiskā adrse Bruņinieku iela 35a, Rīga, LV- 1001. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts kristine@krio.lv tālr. Nr 27898421.

3. Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura Veselības centra Krio par Klientu savāktā informācija, kura var tikt izmantota Klienta identificēšanai un kura glabājas elektroniski vai citā veidā. Personas dati ietver jebkuru informāciju, tai skaitā, bet ne tikai, Klienta vārdu, uzvārdu, adresi, IP adresi, kuru par Klientiem Veselības centrs Krio ievāc mērķim, kas norādīts šajā Privātuma politikā vai atsevišķā Klienta piekrišanā vai vienošanās ar Veselības centru Krio. Šie Personas dati ietver arī publiskajā telpā esošo Klienta personīgo informāciju, ar kuru Veselības centrs Krio iepazīstas, tajos gadījumos, kad Klients sazinās ar Veselības centru Krio, Klientam izmantojot sociālos tīklus vai veicot aktīvas darbības Veselības centra Krio sociālo tīklu kontos.

4. Kā Veselības centrs Krio ievāc un izmanto Klientu personas datus?

Veselības centram Krio ir nepieciešami Klientu personas dati, kurus var ievākt zemāk aprakstītos veidos. Privātuma politikā norādām, ko var sagaidīt, ja uzņēmums ievāc personas datus par:

 • personām, kuras piekrīt saņemt Veselības centra Krio mārketinga materiālus
 • personām, kuras sazinās ar Veselības centru Krio
 • Interneta mājas lapas apmeklētājiem
 • sociālo tīklu lietotājiem, kuri jebkādā veidā vēršas pie Veselības centra Krio caur Veselības centra Krio kontiem sociālajos tīklos vai piedalās tajos ar aktīvām darbībām
 • personām, kuras piedalās Veselības centra Krio pasākumos
 • darba meklētājiem (pretendentiem)

5. Personas dati, kas tiek apstrādāti sniedzot pakalpojumus

Datu apstrādes mērķis
Apstrādātie personas dati
Datu apstrādes termiņš
Datu apstrādes pamats
Pakalpojumu pārdošana un sniegšana.
Vārds, uzvārds, e-pasts, dzimšanas datums, tālruņa numurs, ar pirkumu saistītā informācija (pirkuma datums, pakalpojuma apraksts, cena, piešķirtā atlaide). Vecāku (ja pakalpojuma saņēmējs ir nepilngadīga persona) vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, tālruņa numurs. Gadījumā, ja minētā informācija netiek sniegta, tad nevarēsim Jums atbilstoši sniegt pakalpojumus.

Klientu maksājumu un abonementu apliecinoši dokumenti tiek glabāti, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • 1. ir spēkā ar Klienta veiktais maksājums
 • 2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Veselības centrs Krio vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā)
 • 3. Veselības centram Krio pastāv juridisks pienākums glabāt datus.

Klienta Veselības centra Krio dati tiek glabāti ne ilgāk kā 3 gadus no klienta pēdējās iepirkšanās dienas, ja vien nepastāv cits tiesisks pamatsm minēto personas datu apstrādei.

Google maksājumi, informatīvais pieteikums e-pastā, apmeklējumu uzskaite.
Veselības stāvokļa raksturojums, arī bērniem , lai nodrošinātu visu Klientu intereses un novērstu slimību izplatību, kā arī informācijas saņemšanai par Jūsu iespējām apmeklēt kriosaunu.
Veselības stāvokļa raksturojums, arī bērniem , lai nodrošinātu visu Klientu intereses un novērstu slimību izplatību, kā arī informācijas saņemšanai par Jūsu iespējām apmeklēt kriosaunu.Gadījumā, ja klientam ir Veselības centra Krio abonements,tad minēti.
Piekrišana

6. Tiešais mārketings

Personām, kuras ir sniegušas savus kontaktdatus un ir izteikušas vēlmi saņemt informāciju par Veselības centra Krio pakalpojumiem, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (e-pasts, SMS īsziņas), nosūtīsim piedāvājumus par Veselības centra Krio piedāvātajiem pakalpojumiem, jaunumiem un citus reklāmas materiālus, aicināsim piedalīties pārdošanas veicināšanas akcijās, jautāsim viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem, paziņosim par Veselības centra Krio jaunumiem, pakalpojumu sniegšanas kārtību.

Tiešā mārketinga mērķiem Veselības centrs Krio apstrādās šādu Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi, dzimšanas datumu (obligātie dati, bez kuriem nevarēsim Jums sūtīt tiešā mārketinga paziņojumus). Jūsu dati tiešā mārketinga mērķiem tiks izmantoti 3 gadus pēc piekrišanas saņemšanas.

Ja esat mūsu aktīvs Klients un neizteiksiet nepiekrišanu Veselības centra Krio tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai, mēs Jums, pamatojoties uz savām likumīgajām interesēm, pa e-pastu sūtīsim paziņojumus par pakalpojumiem, kas ir līdzīgi Jums sniegtajiem pakalpojumiem.

Jūs esat tiesīgs jebkurā brīdī atteikties saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, sazinoties ar mums pa e-pastu: kristine@krio.lv

Ja Jūs esat 18 gadus vecs, Jūs pats varat izteikt piekrišanu tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai, tomēr,ja Jūs vēl neesat 18 gadus vecs, lūgsim Jūsu vecāku piekrišanu. Šādā gadījumā lūgsim norādīt Jūsu vecāku vai aizbildņa vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kam nosūtīsim pieprasījumu par minēto piekrišanu. Šajā punktā uzskaitītos personas datus Veselības centrs Krio izmantos 3 gadus pēc piekrišanas saņemšanas, pēc tam tie tiks dzēsti.

7. Sazinieties ar mums.

Interneta mājas lapā norādīti vairāki veidi, kā Jūs varat sazināties ar Veselības centru Krio. Visus paziņojumus pieņemam, caurskatām un atbildes sniedzam paši. Lai sazinātos ar mums Interneta mājas lapā, mums norādīsiet savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru, ziņu vai komentāra tekstu.

Ja ar mums sazināsieties pa e-pastu, mēs apstrādāsim šādus Jūsu datus: Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un sarakstes tekstu. Šie dati tiks apstrādāti ar mērķi pieraksta veikšanai uz procedūru vai sniegt atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem. Ja nenorādīsiet savus kontaktdatus, ar Jums nebūs iespējams sazināties.

Ņemiet vērā, ka Interneta mājas lapā var tikt izmantota e-pastu novērošanas vai bloķēšanas programmatūra, tad Jums ir jānodrošina, lai Jūsu sūtītās vēstules Veselības centram Krio nesatur nelikumīgu saturu. Sarakste tiek glabāta 3 gadu no paziņojuma saņemšanas, izņemot informāciju, kuras glabāšanai Privātuma politikā vai tiesību aktos noteikti citi termiņi.

Visi personas dati, kurus sniedzat komunicējot ar mums, tiek izmantoti tikai augstāk norādītajiem mērķiem un paziņojumu caurskatīšanai un komunikācijas plūsmas administrēšanai un pārvaldīšanai.

Apņemamies bez skaidras Jūsu piekrišanas neizmantot Jūsu personas datus nekādās publikācijās tā, lai būtu iespējams noteikt Jūsu identitāti. Lūdzam ņemt vērā, ka mums var nākties sazināties ar Jums pa pastu, e-pastu vai tālruni. Lūdzam paziņot mums par šādu savu personas datu izmaiņām.

8. Sociālie tīkli.

Visa informācija, kuru mums sniedzat izmantojot sociālos tīklus (tai skaitā paziņojumus, “Like” (latviešu valodā – “patīk”) un “Follow” (latviešu valodā – “sekot”) izmantošanu, kā arī citu komunikāciju), kontrolē sociālā tīkla pārvaldnieks.
Interneta mājas lapā sniegtas norādes uz mūsu kontu sociālajos tīklos. Šobrīd mums ir konti šādos tīklos:

 • (a) tīklā “Facebook”, kura privātuma paziņojums ir sniegts šādā interneta adresē: facebook.com 
 • (b) tīklā “Instagram”,kura privātuma paziņojums ir sniegts šādā interneta adresē: help.instagram.com 
 • (c) tīklā “Youtube”, kura privātuma paziņojums ir sniegts šādā interneta adresē: policies.google.com 

Iesakām izlasīt iepriekš norādīto trešo pušu privātuma paziņojumus un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja Jums rodas kādi jautājumi par to, kā tie izmanto Jūsu personas datus.

9. Dalība Veselības centra Krio pasākumos.

Ar Jūsu piekrišanu, Jūsu dalības fakts, vārds, uzvārds un fotogrāfija tiks izmatoti, lai plašākai sabiedrībai paziņotu par Veselības centra Krio organizētajiem pasākumiem. Mēs apliecinām, ka, izmantojot iepriekš norādītās fotogrāfijas, nepārkāpsim Jūsu cieņu un godu. Jūsu fotogrāfijas ar Jūsu piekrišanu var tikt publicētas sociālo tīklu Veselības centra Krio, Interneta mājas lapās.

Mēdiju pārstāvji var publicēt Jūsu fotogrāfijas tikai ievērojot tiem noteiktās likumu prasības, tomēr Veselības centrs Krio neuzņemas atbildību par mēdiju pārstāvju rīcību. Parasti fotogrāfijas tiks publicētas un glabātas 3 gadus pēc pasākuma, izņemot likumā noteiktos izņēmumus.

10. Dalība atlasē.

Mēs ievācam un apstrādājam Jūsu dzīves aprakstu (CV) un/ vai motivācijas vēstuli un/ vai citu Jūsu sniegto informāciju, kuru Jūs sniedziet mums darba atlases veikšanas nolūkā, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru Jūs sniedzat mums vai uzņēmumam, kas sniedz darbā pieņemšanas pakalpojumus. Ja neatsūtīsiet savu dzīves aprakstu (CV) un/ vai motivācijas vēstuli, mēs nevarēsim izvērtēt Jūsu piemērotību piedāvātajam amatam.

Gadījumā, ja nesniegsiet atsevišķu savu piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus pēc darba atlases beigām, Jūsu personas datus apņemamies dzēst un/ vai iznīcināt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas ar izvēlēto kandidātu.

11. Datu izpaušana.

Mēs varam izpaust informāciju par Jums mūsu darbiniekiem, speciālistiem, starpniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, sadarbības partneriem vai apakšuzņēmējiem, ja tas pamatoti nepieciešams šajā Privātuma politikā norādītajam mērķiem. Bez tam, mēs varam sniegt informāciju par Jums:

 • ja to nosaka likumi;
 • lai aizsargātu savas tiesības vai intereses (ieskaitot, Jūsu datu sniegšanu trešajām personām, kas sniedz parāda piedziņas pakalpojumus);
 • plānojot pārdot uzņēmuma darbību vai īpašuma daļu, šādā gadījumā izpaužot Jūsu personas datus
  potenciālajam uzņēmuma darbības vai daļas pircējam;
 • pārdodot Veselības centra Krio darbību vai tās būtisku īpašuma daļu trešajām personām.

Jūsu personas dati netiks nodoti trešajai valstij un (vai) starptautiskai organizācijai.
Izņemot šajā Privātuma politikā noteiktos gadījumus, mēs nesniedzam Jūsu personas datus nekādām trešajām personām.

Privātuma politikā norādītais Personas datu saņēmēju saraksts vai saņēmēju kategorijas var mainīties, tādēļ, ja vēlaties būt informēts par izmaiņām Jūsu personas datu saņēmēju sarakstā vai kategorijās, tad lūdzam par to paziņot mums pa e-pastu kristine@krio.lv , vēstules tekstā norādot „Vēlos saņemt informāciju par izmaiņām manu personas datu saņēmēju sarakstā vai kategorijās, vārds, uzvārds“.

12. Trešo personu materiāli un trešo personu puses mājas lapas.

Mūsu Interneta mājas lapās var būt trešās personas reklāma. Šāda trešā persona ir atbildīga par konkrētās reklāmas saturu un tām ir jānodrošina, lai reklāmas saturs atbilst visām attiecīgo likumu un normatīvo tiesību aktu noteiktām prasībām.

Apmeklējot trešās personas mājas lapu, Jūs uzņematies visu ar to saistīto risku. Mēs neuzņemamies nekādu tiešu vai netiešu atbildību nedz par saturu, informācijas precizitāti vai viedokļiem, kas izteikti šādās mājas lapās, nedz par tajās piedāvāto preču un/ vai pakalpojumu kvalitāti.

Mūsu informatīvajā materiālā var būt informācija, kuras avots ir trešo personu interneta mājas lapas. Materiāli, kas paņemti no trešās personas mājas lapas, būs attiecīgi apzīmēti, bez tam, var tikt sniegta norāde uz sākotnējo interneta mājas lapu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību nedz par materiāliem, kas paņemti no vai sniegti trešās personas mājas lapās, kura ir sniegta kā norāde uz mūsu Jums paredzētajos informatīvajos materiālos, nedz par tādas trešās personas izmantotajiem personas datiem.

13. Jūsu personas datu drošība.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti ievērojot Vispārējās datu regulas, Latvijas Republikas Personas datu apstrādes likuma un citu tiesību aktu noteiktās prasības. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs veicam organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmainīšanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

14. Jūsu tiesības.

Šajā nodaļā sniedzam informāciju par Jūsu tiesībām, kas saistītas ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, un gadījumiem, kad varat šīs tiesības izmantot. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par savām tiesībām vai to realizāciju, sazinieties ar mums pa šo e-pasta adresi: kristine@krio.lv

Veselības centrs Krio nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, Jums sniegs informāciju par darbībām, kas veiktas saņemot Jūsu iesniegumu Jūsu tiesību realizācijai. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un saņemto pieprasījumu skaitu, minētais termiņš var tikt pagarināts vēl par 2 (diviem) mēnešiem. Šādā gadījumā 1 (viena) mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas informēsim Jūs par šādu termiņa pagarināšanu un tā iemesliem. Veselības centrs Krio atteiksies realizēt Jūsu tiesības tikai tiesību aktos noteiktos gadījumos.

14.1. Tiesības atsaukt piekrišanu.

Ja esat sniedzis mums skaidru piekrišanu Jūsu datu apstrādei, to varat jebkurā brīdī atsaukt. Piekrišanas atsaukums neietekmē Jūsu personas datu apstrādes, kas veiktas laika periodā līdz Jūs iesniedzāt attiecīgo piekrišanas atsaukumu (piekrišanas spēkā esamības laikā), tiesiskumu.

Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka, atsaucot personas datu apstrādes piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda Jūsu personas datu apstrāde, kuru mēs veicam, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, uz aktīva abonamenta pamata).

14.2. Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem.

Mūsu mērķis ir, lai Jūs līdz galam izprotat to kā mēs izmantojam Jūsu personas datus un lai tā rezultātā Jums nerodas neērtības. Jūs varat jebkurā brīdī sazināties ar mums un uzzināt, vai un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam. Ja mēs glabājam vai jebkādā veidā izmantojam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības ar tiem iepazīties. Lai to izdarītu, atsūtiet mums rakstisku pieprasījumu uz šo e-pastu: kristine@krio.lv , apstipriniet savu identitāti; un iesniedzot šādu pieteikumu, ievērojiet godīguma un saprātības principus.

14.3. Tiesības lūgt sniegt vairāk informācijas.

Ceram, ka Jūs sapratīsiet, ka ir grūti aprakstīt visus iespējamos personas datu ievākšanas un izmantošanas veidus. Mēs cenšamies sniegt pēc iespējas skaidrāku un izsmeļošāku informāciju un apņemamies atjaunot šo Privātuma politiku, ja mainās personas datu izmantošanas process. Tomēr, ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu
personas datu izmantošanu, priecāsimies, ka varēsim uz tiem atbildēt un sniegsim visu papildus informāciju, kuru drīkstam izpaust. Ja Jums ir kādi konkrēti jautājumi vai nesapratāt sniegto informāciju, sazinieties ar mums.

14.4. Papildus tiesības.

Zemāk sniedzam informāciju par Jūsu papildus tiesībām, kuras varat realizēt ievērojot zemāk aprakstīto kārtību. 

 • (a) Jums ir tiesības lūgt labot jebkuras mūsu rīcībā esošo personas datu neprecizitātes. Šādā gadījumā, mēs varam lūgt Jums apstiprināt laboto informāciju.
 • (b) Jums ir tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus. Lūdzam ņemt vērā, ka šādu lūgumu varēsim izpildīt tikai tādā gadījumā, ja:
 • Jūsu personas dati nav vajadzīgi mērķiem, kuriem tie tika ievākti (piemēram, mums nepieciešami Jūsu personas dati, lai varētu sniegt atbildes uz Jūsu vēstulēm);
 • Ievākt, glabāt vai izmantot personas datus mums aizliedz likumi;
 • Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami, lai mēs varētu realizēt savas tiesiskās intereses, piemēram celt prasību tiesā.
 • (c) Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai neapstrādi:
 • uz laiku, kas nepieciešams, lai pārliecinātos par Jūsu personas datu precizitāti, ja jūs bijāt iesniedzis pretenziju par datu precizitāti;
 • ja mūsu veiktā Jūsu personas datu ievākšana, glabāšana vai izmantošana ir nelikumīga, tomēr nolemjat nelūgt dzēst datus;
 • ja Jūsu personas dati mums vairs nav nepieciešami, tomēr Jums tie ir vajadzīgi, lai varat noteikt, realizēt vai aizstāvēt savas tiesiskās intereses;
 • uz laiku, kas nepieciešams, lai noteiktu, vai mums ir svarīgāks tiesisks pamats turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja esiet izmantojis savas tiesības izteikt nepiekrišanu savu personas datu apstrādei.
 • (d) Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, t.i., tiesības lūgt pārnest citai personai savus personas datus, kurus no Jums saņēmām ar Jūsu piekrišanu un/vai līguma izpildes nolūkā. Ja Jūs izmantojat šīs tiesības, pēc Jūsu pieprasījuma, veiksim Jūsu sniegto datu kopiju pārnesamību.
 • (e) Jums ir tiesības nepiekrist, ka mēs izmantojam Jūsu personas datus:
 • ja šādus personas datus izmantojam savu likumīgo interešu nodrošināšanai, tomēr mums nav tiesiskā pamata turpināt izmantot Jūsu personas datus; vai
 • jebkad, kad Jūsu personas datus izmantojam ziņu laikrakstu nosūtīšanai vai tiešā mārketinga nolūkā. Šādā gadījumā, šie dati netiks izmantoti šiem mērķiem, tomēr tie var tikt izmantoti citiem likumīgiem mērķiem.

15. Sūdzības.

Ja uzskatāt, ka Jūsu kā personas datu subjekta tiesības ir vai var tikt pārkāptas, tad lūdzam nekavējoties vērsties pie mums ar sūdzību pa e-pastu kristine@krio.lv. Mēs nodrošināsim to, ka pēc Jūsu sūdzības saņemšanas, sazināsimies ar Jums noteiktā termiņā un informēsim par sūdzības izskatīšanas gaitu un izskatīšanas rezultātu.
Ja izmeklēšanas rezultāti Jūs neapmierinās, varēsiet iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija.

16. Atbildība.

Jūs esat atbildīgi par savu sniegto datu konfidencialitāti, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem pieteikumiem utt.), kas mūsu Interneta mājas lapā tiek veiktas pieslēdzoties izmantojot Jūsu pieslēguma datus. Ja mūsu Interneta mājas lapā sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies Interneta mājas lapai un izmantojot Jūsu pieslēguma datus, mēs uzskatām, ka pieslēdzāties Jūs.

Jūs esat atbildīgs par to, lai Jūsu mums sniegtie dati ir precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja mainās Jūsu sniegtie dati, Jums ir nekavējoties par to jāpaziņo mums, nomainot attiecīgos datus reģistrācijas formā, vai, ja dati nav norādīti reģistrācijas formā, par to informējot mūs pa e-pastu. Mēs nekādā gadījumā nebūsim atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies Jums tādēļ, ka Jūs norādījāt nepareizus vai nepilnīgus personas datus, vai neinformējāt mūs par to izmaiņām.